028-38255770
chunghai@truongan-hcm.vn
Hệ thống máy chủ

TRƯỜNG AN Technology

  • Chia sẻ qua viber bài: Hệ thống máy chủ
Loading...
Hệ thống máy chủ

Hệ thống máy chủ

Chúng tôi cung cấp đầy đủ thiết bị, tư vấn giải pháp, triển khai lắp đặt Máy chủ cho Doanh nghiệp.

 

- Tư vấn chuyên nghiệp

- Hàng chính hãng

- Giải pháp phù hợp

- Triển khai nhanh chóng

Liên hệ: 0903.925534

Liên hệ ngay
  • Chia sẻ qua viber bài: Hệ thống máy chủ

- Quản lý tập trung dữ liệu công ty.

- Quản lý nhân viên sử dụng dữ liệu của công ty.

- Tránh dữ liệu bị mất và vi rút.

- Đảm bảo được an toàn dữ liệu vì được backup thêm 01 bản sao. Có thể phục hồi khi có sự cố.

- Truy cập dữ liệu khi công tác bên ngoài nhưng vẫn quản lý được.

- Phân quyền, ngăn chặn thao tác của nhân viên trong hệ thống.

- Quản lý các máy trạm có trong hệ thống, bảo mật tránh các kết nối bên ngoài.

- Hệ thống tường lửa đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống.

dịch vụ liên quan

Không có thông tin cho loại dữ liệu này

dịch vụ hot

Không có thông tin cho loại dữ liệu này